ZŠ a MŠ Řepín

Základní škola a Mateřská škola Řepín

ZŠ a MŠ Řepín

Základní škola Řepín
Základní škola Řepín

Základní škola Řepín nabízí výuku 1. – 5. ročníku ve třech třídách. Samozřejmostí je školní družina.

Mateřská škola Řepín
Mateřská škola Řepín

Mateřská škola Řepín nabízí 2 plně vybavené místnosti pro zábavu, odpočinek a vzdělávání Vašich dětí.

Školní jídelna
Školní jídelna

Školní jídelna umístěná přímo ve škole vaří nejen dětem, ale i místním seniorům.

Zpracování posudků k žádosti o odklad školní docházky

Množí se dotazy stran klientů k vývoji situace a k otázce řešení OŠD.

K vyšetřením plánovaným sdělujeme rodičům, že jakmile se situace upraví tak, abychom mohli vyšetřovat, budou vyšetření školní zralosti naší prioritou, nechť tedy vyčkají.

Časté jsou dotazy od rodičů, kteří s dítětem již vyšetření absolvovali, ale nestihli si vyzvednout doporučující posouzení. Těm píšeme následující informaci:

Dobrý den!

Aktuálně neprovádíme vyšetření ani nevydáváme zprávy.

Zprávy ani doporučení neposíláme mailem ani poštou. Pokud máte datovou schránku zřízenou na fyzickou osobu, sdělte nám adresu a my Vám ji zašleme.

Pokud schránku nemáte, uveďte u zápisu, že žádáte odklad školní docházky. Škola zahájí správní řízení, které bude ukončeno po doručení potřebných podkladů rozhodnutím ředitele školy o odkladu školní docházky. 

Případně nám napište mailem žádost o zaslání doporučujícího posouzení škole, na kterou hodláte dítě zapsat. Datovou schránkou toto doporučení škole odešleme.


Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje

Upozornění příchozím

Hlavní dveře budovy jsou stále zavřené – používejte příslušné zvonky
otevřena od 6:30 - 16:30 hod. - zvonek MŠ
ŠD od 6:15 - 8:00 hod. - zvonek ŠD – 1.tř.
ŠD od 11:40 - 15:30 hod. - zvonek ŠD – 1.tř.
Škola je otevřena od 7:40 do 8:00 hod. – příchod žáků do školy
Od 10:45 do 11:15 hod. výdej obědů cizím strávníkům - zvonek kuchyně
Elektroodpad, sběr papíru - použijte vrátka na zahradu
Ostatní příchozí (ohlášené návštěvy, konzultace, domluvená jednání s pedagogy, předčasné ukončení vyučování – lékař ap.), použijí příslušný zvonek.
ŽADÁME O RESPEKTOVÁNÍ DOBY UKONČENÍ VYUČOVACÍCH HODIN A ZÁSADY VYČKAT NA SVÉ DÍTĚ V PŘÍZEMÍ (NE PŘED UČEBNAMI).
ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ:
Zvýšenou pozornost nutno věnovat situacím, kdy se cizí osoby snaží vstoupit do školy společně s žáky nebo ohlášenými dospělými. Pokud k uvedené situaci dojde, je vždy žádoucí informovat o této skutečnosti kteréhokoliv zaměstnance školy.

Žádáme příchozí, aby v zájmu bezpečnosti dětí uvedená ustanovení respektovali a dodržovali.
Prohlášení o přístupnosti
Úvod
Základní škola
Mateřská škola
Školní jídelna
Ke stažení
Kontakty