ZŠ a MŠ Řepín

Základní škola a Mateřská škola Řepín

ZŠ a MŠ Řepín

Základní škola Řepín
Základní škola Řepín

Základní škola Řepín nabízí výuku 1. – 5. ročníku ve třech třídách. Samozřejmostí je školní družina.

Mateřská škola Řepín
Mateřská škola Řepín

Mateřská škola Řepín nabízí 2 plně vybavené místnosti pro zábavu, odpočinek a vzdělávání Vašich dětí.

Školní jídelna
Školní jídelna

Školní jídelna umístěná přímo ve škole vaří nejen dětem, ale i místním seniorům.

Vážení rodiče,

ráda bych vám poděkovala za spolupráci se školou v období distanční výuky, za vaši vstřícnost, ochotu, trpělivost, zpětnou vazbu a čas, který věnujete se svými dětmi učení. Věřte, že ani pro nás není tento způsob práce jednoduchý. Snažíme se děti i vás nepřetěžovat. V případě potřeby konzultace se s důvěrou obracejte na jednotlivé vyučující, rádi pomohou.

 

Níže uvedené informace berte prosím jako orientační, situace se mění každý den a pokyny od vlády a MŠMT bývají někdy zmatečné.

 

Od 25. 5. 2020 má být žákům 1. stupně umožněn dobrovolný pobyt ve školách formou školních skupin po maximálně 15 dětech. Dle sdělení MŠMT nejde o klasickou výuku.  Děti budou v lavici, sedět po jednom a dodržovat rozestupy min. 1 metr. Nošení roušky nebo jiného krytí úst a nosu (šála, šátek, atd.) je povinné. Záleží na pedagogovi, jestli dovolí dětem v hodinách si roušky sundat. O přestávkách ji musí mít. Povinnost rodičů je vybavit své dítě dostatečným množstvím roušek, šátků, látkových tunelů atd. O přestávkách jsou děti na svých místech. Střídání na WC po jednom. Skupina bude celý den v jedné učebně. Přítomní žáci budou vypracovávat stejné úkoly, které ostatní budou nadále plnit z domova. 

 

Dohled nad žáky ve školních skupinách mohou vykonávat asistentky pedagoga a pedagogové MŠ. 

Školní družina bude odpoledne pro žáky, kteří jsou do ní přihlášeni a povede ji paní vychovatelka. Nepůjde o klasickou družinu,  Musí také být jako patnáctičlenná skupina.  

 

Pedagogové dále povedou distanční výuku pro žáky, kteří budou doma. 

 

Sportovní aktivity, využívání šaten a mísení skupin není dovoleno. 

 

Zákonní zástupci žáků musí školu písemně požádat o docházku do školy. 

Musí také čestným prohlášením doložit, že dítě není rizikové a nežije ve společné domácnosti s ohroženou osobou (senioři, lidé s onemocněním srdce, plic, s cukrovkou, s oslabenou imunitou apod.). 

 

Učebnice budou na konci školního roku odevzdávat pouze žáci 5. ročníku, kteří přecházejí na 2. stupeň. V ostatních ročnících proběhne výměna učebnic na začátku příštího školního roku.

 

Osobní věci žáků (kteří do školy již nepřijdou), které mají v šatně či ve třídách, si rodiče mohou vyzvednout příští týden v pondělí od 7 do 15 hodin (zvoňte na ředitelnu) nebo v jiný den po dohodě se mnou na tel. 606 250 788. Skříňky a lavice je potřeba do konce června kompletně vyklidit, aby mohl být proveden úklid a dezinfekce školy v průběhu letních prázdnin.

 

Klasifikaci na konci školního roku upravuje vyhláška 211/2020 Sb. ze dne 27. 4. 2020, kterou najdete na webových stránkách školy v aktualitách.

Hlavní body vyhlášky jsou následující:

 (1) V základním vzdělávání, středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři vychází hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020

a) z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák má povinnost řádně docházet do školy,

b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má pro takové vzdělávání žák podmínky, nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy, a

c) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

 

Pokud víte, že vaše dcera/váš syn nemají dostatek známek pro klasifikaci, nebo v 1. pololetí prospívali nedostatečně, dbejte prosím na to, aby nyní plnili zadávané úkoly. Předejdete tím nepříjemnostem v podobě komisionálních zkoušek na konci letních prázdnin.

Způsob a termín předání vysvědčení není dosud známý.

 

Školy v přírodě a veškeré další plánované školní akce byly zrušeny, případně přesunuty na příští školní rok.

Doksy (3. a 5. ročník) řeším, o výsledku budete informováni.

 

Školní jídelna - zatím nejsou žádné informace, diskutovalo se o studené kuchyni.

 

MŠMT by mělo do konce dubna zveřejnit manuál, v němž budou upřesněny hygienické a další podmínky v souvislosti s postupným otevíráním škol. Postupně budou také upřesňovány informace týkající se rekvalifikací, jazykového vzdělávání, letních táborů a neformálního vzdělávání (kroužků). 

 

Ještě jednou děkuji za pochopení a spolupráci. 

Sledujte nadále webové stránky školy, emaily od vyučujících a informace v médiích. 

Věřím, že společně situaci zvládneme. 

Těšíme se na pravidelné setkávání s žáky od září 2020.

 

Za pedagogický sbor

 

Mgr. Ilona Fryčová

ředitelka školy

Upozornění příchozím

Hlavní dveře budovy jsou stále zavřené – používejte příslušné zvonky
otevřena od 6:15 - 16.30 hod. - zvonek MŠ
ŠD od 6:15 - 7:00 hod. - zvonek MŠ.
ŠD od 7:00 - 7:40 hod. + odpoledne - zvonek ŠD – 1.tř.
Škola je otevřena od 7:40 do 8:00 hod. – příchod žáků do školy
Od 10:45 do 11:15 hod. výdej obědů cizím strávníkům - zvonek kuchyně
Elektroodpad, sběr papíru - použijte vrátka na zahradu
Ostatní příchozí (ohlášené návštěvy, konzultace, domluvená jednání s pedagogy, předčasné ukončení vyučování – lékař ap.), použijí příslušný zvonek.
ŽADÁME O RESPEKTOVÁNÍ DOBY UKONČENÍ VYUČOVACÍCH HODIN A ZÁSADY VYČKAT NA SVÉ DÍTĚ V PŘÍZEMÍ (NE PŘED UČEBNAMI).
ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ:
Zvýšenou pozornost nutno věnovat situacím, kdy se cizí osoby snaží vstoupit do školy společně s žáky nebo ohlášenými dospělými. Pokud k uvedené situaci dojde, je vždy žádoucí informovat o této skutečnosti kteréhokoliv zaměstnance školy.

Žádáme příchozí, aby v zájmu bezpečnosti dětí uvedená ustanovení respektovali a dodržovali.
Prohlášení o přístupnosti
Úvod
Základní škola
Mateřská škola
Školní jídelna
Ke stažení
Kontakty