ZŠ a MŠ Řepín

Základní škola a Mateřská škola Řepín

ZŠ a MŠ Řepín

Základní škola Řepín
Základní škola Řepín

Základní škola Řepín nabízí výuku 1. – 5. ročníku ve třech třídách. Samozřejmostí je školní družina.

Mateřská škola Řepín
Mateřská škola Řepín

Mateřská škola Řepín nabízí 2 plně vybavené místnosti pro zábavu, odpočinek a vzdělávání Vašich dětí.

Školní jídelna
Školní jídelna

Školní jídelna umístěná přímo ve škole vaří nejen dětem, ale i místním seniorům.

INFORMACE PRO RODIČE dětí a žáků ZŠ a MŠ Řepín

ke dni 1. září 2020


bude 1. 9. 2020 otevřena od 6:30 – 16:00 hod.

· rodiče mohou své děti vodit do šatny MŠ

· rodiče dětí nevstupují do tříd MŠ

· rodiče, kteří povedou své děti do MŠ úplně poprvé, dostanou veškeré informace a individuálně bude dohodnuta adaptace dětí

Prosíme rodiče, aby při vstupu do budovy dodržovali hygienická opatření a nezdržovali se v budově déle, než je nutné.

 

bude 1. 9. 2020 otevřena pro žáky od 8:00 hod.

· žáci 1. ročníku – rodiče mohou se svými dětmi do třídy, kde proběhne jejich slavnostní přivítání.

· žáci 2. ročníku – rodiče mohou doprovodit své děti k jejich třídě, poté na děti čekají ve vestibulu školy nebo před školou

· žáci 3. – 5. ročníku - vstupují do budovy školy bez rodičů

Prosíme rodiče, aby při vstupu do budovy dodržovali hygienická opatření a nezdržovali se v budově déle, než je nutné.

 

Upozornění všem zákonným zástupcům:

· v případě výskytu příznaků infekčního onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel) u dítěte, je umožněn vstup do MŠ/ZŠ pouze v případě, prokáže-li se, že netrpí infekční nemocí (potvrzení od lékaře)

· všichni příchozí do budovy školy musí dodržovat hygienická opatření · žádáme rodiče dětí a žáků, aby sledovali tzv. „SEMAFOR“ https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/07/Stupne-pohotovosti-v-oblasti-ochrany-verejneho-zdravi.pdf

· v případě povinnosti nošení roušek ve školách budou muset mít děti u sebe minimálně 2 kusy

· manuál Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid-19 by měl být opraven a aktualizován v pátek dne 28. 8. 2020. Odkaz na tento dokument bude uveden na webu školy.

 

Těšíme se na Vás!!!

 

učitelé a zaměstnanci ZŠ a MŠ Řepín

Upozornění příchozím

Hlavní dveře budovy jsou stále zavřené – používejte příslušné zvonky
otevřena od 6:15 - 16.30 hod. - zvonek MŠ
ŠD od 6:15 - 7:00 hod. - zvonek MŠ.
ŠD od 7:00 - 7:40 hod. + odpoledne - zvonek ŠD – 1.tř.
Škola je otevřena od 7:40 do 8:00 hod. – příchod žáků do školy
Od 10:45 do 11:15 hod. výdej obědů cizím strávníkům - zvonek kuchyně
Elektroodpad, sběr papíru - použijte vrátka na zahradu
Ostatní příchozí (ohlášené návštěvy, konzultace, domluvená jednání s pedagogy, předčasné ukončení vyučování – lékař ap.), použijí příslušný zvonek.
ŽADÁME O RESPEKTOVÁNÍ DOBY UKONČENÍ VYUČOVACÍCH HODIN A ZÁSADY VYČKAT NA SVÉ DÍTĚ V PŘÍZEMÍ (NE PŘED UČEBNAMI).
ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ:
Zvýšenou pozornost nutno věnovat situacím, kdy se cizí osoby snaží vstoupit do školy společně s žáky nebo ohlášenými dospělými. Pokud k uvedené situaci dojde, je vždy žádoucí informovat o této skutečnosti kteréhokoliv zaměstnance školy.

Žádáme příchozí, aby v zájmu bezpečnosti dětí uvedená ustanovení respektovali a dodržovali.
Prohlášení o přístupnosti
Úvod
Základní škola
Mateřská škola
Školní jídelna
Ke stažení
Kontakty