ZŠ a MŠ Řepín

Základní škola a Mateřská škola Řepín

ZŠ a MŠ Řepín

Základní škola Řepín
Základní škola Řepín

Základní škola Řepín nabízí výuku 1. – 5. ročníku ve třech třídách. Samozřejmostí je školní družina.

Mateřská škola Řepín
Mateřská škola Řepín

Mateřská škola Řepín nabízí 2 plně vybavené místnosti pro zábavu, odpočinek a vzdělávání Vašich dětí.

Školní jídelna
Školní jídelna

Školní jídelna umístěná přímo ve škole vaří nejen dětem, ale i místním seniorům.

Pokyny pro děti MŠ a jejich zákonné zástupce ohledně hygienických

a epidemiologických opatření pro školní rok 2020/2021

 · Do budovy školy přicházejí pouze zdravé děti.

· Děti, zaměstnanci a osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.

· Vstup zákonných zástupců a veřejnosti do budovy školy bude omezen na minimum, bude umožněn pouze po předchozí telefonické domluvě a jen v nutných případech. Při vstupu do budovy školy je nutné mít roušku a použít dezinfekci na ruce.

· V případě záchytu dítěte s teplotou, rýmou, kašlem či jiných příznaků virového (infekčního) onemocnění bude škola ihned kontaktovat zákonné zástupce. Ti si dítě v co možná nejkratší době vyzvednou. Dítě bude zatím s rouškou umístěno v izolaci.

 · Každé onemocnění dítěte zapisují pedagogové do sešitu v MŠ.

 · Každé dítě má preventivně s sebou v MŠ 2 čisté, nepoužité roušky v uzavřeném podepsaném sáčku nebo jiném obalu pro případ zjištění příznaků infekčního onemocnění a nutnosti umístit jej do izolace.

 · Děti dodržují hygienické zásady – časté mytí rukou teplou vodou a mýdlem, používání výhradně jednorázových papírových kapesníků. Dětem jsou průběžně zdůrazňovány zásady osobní a respirační hygieny, tedy že je nutné kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce.

 · Zákonní zástupci mají povinnost dohlédnout na to, aby si děti před vstupem do třídy umyly ruce mýdlem a teplou vodou.

 · Děti si sami ve školní jídelně neberou příbor, ani pití. Vyčkají na vydání kuchařkou nebo učitelkou.

 · Zákonní zástupci se v šatně zdržují jen po dobu nezbytně nutnou a udržují pořádek.

 · Školní akce jsou omezeny na minimum.

 · Několikrát denně se dezinfikují povrchy nebo předměty, které používá větší počet lidí: kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, baterie u umyvadel, splachovadla, tlačítka u zásobníků mýdel či dezinfekce.

 · Během pobytu v MŠ se často a krátce větrá čerstvým vzduchem.

Upozornění příchozím

Hlavní dveře budovy jsou stále zavřené – používejte příslušné zvonky
otevřena od 6:15 - 16.30 hod. - zvonek MŠ
ŠD od 6:15 - 7:00 hod. - zvonek MŠ.
ŠD od 7:00 - 7:40 hod. + odpoledne - zvonek ŠD – 1.tř.
Škola je otevřena od 7:40 do 8:00 hod. – příchod žáků do školy
Od 10:45 do 11:15 hod. výdej obědů cizím strávníkům - zvonek kuchyně
Elektroodpad, sběr papíru - použijte vrátka na zahradu
Ostatní příchozí (ohlášené návštěvy, konzultace, domluvená jednání s pedagogy, předčasné ukončení vyučování – lékař ap.), použijí příslušný zvonek.
ŽADÁME O RESPEKTOVÁNÍ DOBY UKONČENÍ VYUČOVACÍCH HODIN A ZÁSADY VYČKAT NA SVÉ DÍTĚ V PŘÍZEMÍ (NE PŘED UČEBNAMI).
ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ:
Zvýšenou pozornost nutno věnovat situacím, kdy se cizí osoby snaží vstoupit do školy společně s žáky nebo ohlášenými dospělými. Pokud k uvedené situaci dojde, je vždy žádoucí informovat o této skutečnosti kteréhokoliv zaměstnance školy.

Žádáme příchozí, aby v zájmu bezpečnosti dětí uvedená ustanovení respektovali a dodržovali.
Prohlášení o přístupnosti
Úvod
Základní škola
Mateřská škola
Školní jídelna
Ke stažení
Kontakty