ZŠ a MŠ Řepín

Základní škola a Mateřská škola Řepín

ZŠ a MŠ Řepín

Základní škola Řepín
Základní škola Řepín

Základní škola Řepín nabízí výuku 1. – 5. ročníku ve třech třídách. Samozřejmostí je školní družina.

Mateřská škola Řepín
Mateřská škola Řepín

Mateřská škola Řepín nabízí 2 plně vybavené místnosti pro zábavu, odpočinek a vzdělávání Vašich dětí.

Školní jídelna
Školní jídelna

Školní jídelna umístěná přímo ve škole vaří nejen dětem, ale i místním seniorům.

Vážení rodiče,
dne 18.11.2020 nastupují do školy žáci 1., 2., 3. a 4. ročníku.
Tělesná výchova a hudební výchova nebude - nemusí si nosit cvičební úbor. 
Po celou dobu přítomnosti žáka ve škole je povinnost mít roušku. Při prvním nástupu do školy bude žákům změřena u vstupu teplota. Neposílejte do školy žáky s rýmou a kašlem. 
 
Nezapomínejte odhlašovat dětem obědy v případě nepřítomnosti. Žáci 1. až 4. ročníku budou mít automaticky od 18.11.2020 obědy přihlášené. Žáci 5. ročníku mají možnost si obědy brát do jídlonosičů (domluvit s vedoucí ŠJ).
 
Školní družina bude v provozu.

Žáci 5. ročníku zůstávají doma na online výuce.  Nepřítomnost žáka při online synchronní výuce musí být do tří kalendářních dnů omluvena zákonnými zástupci.

            

          Provoz MŠ nepřerušen (děti nemají povinnost nosit roušky). Nedávejte do MŠ děti s rýmou a kašlem.

Upozornění příchozím

Hlavní dveře budovy jsou stále zavřené – používejte příslušné zvonky
otevřena od 6:30 - 16.00 hod. - zvonek MŠ
ŠD od 6:30 - 8:00 hod. - zvonek ŠD – 1.tř.
ŠD od 11:40 - 15:30 hod. - zvonek ŠD – 1.tř.
Škola je otevřena od 7:40 do 8:00 hod. – příchod žáků do školy
Od 10:45 do 11:15 hod. výdej obědů cizím strávníkům - zvonek kuchyně
Elektroodpad, sběr papíru - použijte vrátka na zahradu
Ostatní příchozí (ohlášené návštěvy, konzultace, domluvená jednání s pedagogy, předčasné ukončení vyučování – lékař ap.), použijí příslušný zvonek.
ŽADÁME O RESPEKTOVÁNÍ DOBY UKONČENÍ VYUČOVACÍCH HODIN A ZÁSADY VYČKAT NA SVÉ DÍTĚ V PŘÍZEMÍ (NE PŘED UČEBNAMI).
ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ:
Zvýšenou pozornost nutno věnovat situacím, kdy se cizí osoby snaží vstoupit do školy společně s žáky nebo ohlášenými dospělými. Pokud k uvedené situaci dojde, je vždy žádoucí informovat o této skutečnosti kteréhokoliv zaměstnance školy.

Žádáme příchozí, aby v zájmu bezpečnosti dětí uvedená ustanovení respektovali a dodržovali.
Prohlášení o přístupnosti
Úvod
Základní škola
Mateřská škola
Školní jídelna
Ke stažení
Kontakty