ZŠ a MŠ Řepín

Základní škola a Mateřská škola Řepín

ZŠ a MŠ Řepín

Základní škola Řepín
Základní škola Řepín

Základní škola Řepín nabízí výuku 1. – 5. ročníku ve třech třídách. Samozřejmostí je školní družina.

Mateřská škola Řepín
Mateřská škola Řepín

Mateřská škola Řepín nabízí 2 plně vybavené místnosti pro zábavu, odpočinek a vzdělávání Vašich dětí.

Školní jídelna
Školní jídelna

Školní jídelna umístěná přímo ve škole vaří nejen dětem, ale i místním seniorům.

Od pondělí 30.11.2020 bude probíhat prezenční výuka pro celý 1. stupeň.

Veškerá pravidla provozu základních škol a školských zařízení jsou dána manuálem MŠMT. https://www.msk.cz/cz/skolstvi/informace-k-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-od-25--11--2020-a-30--11--2020-155479/

Prezenční výuka bude probíhat dle upraveného rozvrhu, který žáci dostanou od třídní učitelky.

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání, včetně plavání. Žáci 1. a 2. ročníku + děti MŠ - plavání v tomto školním roce už nebudou mít.

Výuka bude probíhat v homogenních skupinách, musí být zachována homogenita tříd. Žáky jednotlivých ročníků nelze na výuku sdružovat do společných skupin tak, jak je to v rozvrhu z 1.9.2020. Dojde tedy ke změnám při organizaci výuky.

Hodiny tělesné výchovy budou realizovány formou vycházek nebo procvičování učiva hlavních předmětů. Hodiny hudební výchovy budou realizovány formou teorie nebo procvičování učiva hlavních předmětů.

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (toto platí i pro školní družinu). Žáci by s sebou měli mít alespoň jednu náhradní roušku v igelitovém sáčku. Je-li nezbytné, aby žáci při výuce viděli na ústa učitele, může učitel použít ochranný štít při dodržení vzdálenosti alespoň 2 metry od všech ostatních osob.

Provoz mateřské školy a školní družiny je do Vánočních prázdnin nepřerušen.

Hodiny speciálně pedagogické péče a pedagogické intervence pokračují.

Jednotlivé třídy budou docházet do školní jídelny s časovým odstupem, proto se i doba odchodu žáků ze školy může prodloužit.

 

Děkuji za pochopení a přeji klidné adventní období.

Mgr. Ilona Fryčová

Upozornění příchozím

Hlavní dveře budovy jsou stále zavřené – používejte příslušné zvonky
otevřena od 6:30 - 16.00 hod. - zvonek MŠ
ŠD od 6:30 - 8:00 hod. - zvonek ŠD – 1.tř.
ŠD od 11:40 - 15:30 hod. - zvonek ŠD – 1.tř.
Škola je otevřena od 7:40 do 8:00 hod. – příchod žáků do školy
Od 10:45 do 11:15 hod. výdej obědů cizím strávníkům - zvonek kuchyně
Elektroodpad, sběr papíru - použijte vrátka na zahradu
Ostatní příchozí (ohlášené návštěvy, konzultace, domluvená jednání s pedagogy, předčasné ukončení vyučování – lékař ap.), použijí příslušný zvonek.
ŽADÁME O RESPEKTOVÁNÍ DOBY UKONČENÍ VYUČOVACÍCH HODIN A ZÁSADY VYČKAT NA SVÉ DÍTĚ V PŘÍZEMÍ (NE PŘED UČEBNAMI).
ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ:
Zvýšenou pozornost nutno věnovat situacím, kdy se cizí osoby snaží vstoupit do školy společně s žáky nebo ohlášenými dospělými. Pokud k uvedené situaci dojde, je vždy žádoucí informovat o této skutečnosti kteréhokoliv zaměstnance školy.

Žádáme příchozí, aby v zájmu bezpečnosti dětí uvedená ustanovení respektovali a dodržovali.
Prohlášení o přístupnosti
Úvod
Základní škola
Mateřská škola
Školní jídelna
Ke stažení
Kontakty