ZŠ a MŠ Řepín

Základní škola a Mateřská škola Řepín

ZŠ a MŠ Řepín

Základní škola Řepín
Základní škola Řepín

Základní škola Řepín nabízí výuku 1. – 5. ročníku ve třech třídách. Samozřejmostí je školní družina.

Mateřská škola Řepín
Mateřská škola Řepín

Mateřská škola Řepín nabízí 2 plně vybavené místnosti pro zábavu, odpočinek a vzdělávání Vašich dětí.

Školní jídelna
Školní jídelna

Školní jídelna umístěná přímo ve škole vaří nejen dětem, ale i místním seniorům.

Organizace zahájení školního roku 2021/2022

 

Středa 1. 9. 2021

 • slavnostní zahájení školního roku od 8.00 do 8.45
 • rodiče žáků 1. ročníku mohou děti doprovodit do budovy školy a do třídy v případě, že budou mít po celou dobu nasazen respirátor, nejeví známky infekčního onemocnění    a nepřišli do kontaktu s osobou pozitivní na covid19
 • školní družina není v provozu
 • školní jídelna není v provozu

 

Čtvrtek 2. 9. 2021

 • třídnické hodiny (školní řád, bezpečnost, hygienická pravidla, třídní pravidla, apod.)
 • vstup zákonných zástupců do budovy školy je od 2. 9. možný pouze v odůvodněných případech po předchozí dohodě s třídním učitelem či vedením školy
 • konec vyučování: 1. - 5. ročník v 11.40
 • školní družina v provozu od 6.15 do 15.30
 • školní jídelna – výdej obědů od 11.40

 

Pátek 3. 9. 2021

 • třídnické hodiny
 • konec vyučování: 1. - 5. ročník v 11.40
 • družina v provozu od 6.15 do 15.30
 • školní jídelna – výdej obědů od 11.40

 

Od pondělí 6. 9. 2021 probíhá výuka dle provizorního rozvrhu – vyučování končí v 11.40

Od pondělí 13. 9. 2021 bude výuka probíhat dle stálého rozvrhu hodin

 

                                                                                                          Mgr. Ilona Fryčová

 ředitelka školy

 

Upozornění příchozím

Hlavní dveře budovy jsou stále zavřené – používejte příslušné zvonky
otevřena od 6:30 - 16:30 hod. - zvonek MŠ
ŠD od 6:30 - 8:00 hod. - zvonek ŠD – 1.tř.
ŠD od 11:40 - 15:30 hod. - zvonek ŠD – 1.tř.
Škola je otevřena od 7:40 do 8:00 hod. – příchod žáků do školy
Od 10:45 do 11:15 hod. výdej obědů cizím strávníkům - zvonek kuchyně
Elektroodpad, sběr papíru - použijte vrátka na zahradu
Ostatní příchozí (ohlášené návštěvy, konzultace, domluvená jednání s pedagogy, předčasné ukončení vyučování – lékař ap.), použijí příslušný zvonek.
ŽADÁME O RESPEKTOVÁNÍ DOBY UKONČENÍ VYUČOVACÍCH HODIN A ZÁSADY VYČKAT NA SVÉ DÍTĚ V PŘÍZEMÍ (NE PŘED UČEBNAMI).
ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ:
Zvýšenou pozornost nutno věnovat situacím, kdy se cizí osoby snaží vstoupit do školy společně s žáky nebo ohlášenými dospělými. Pokud k uvedené situaci dojde, je vždy žádoucí informovat o této skutečnosti kteréhokoliv zaměstnance školy.

Žádáme příchozí, aby v zájmu bezpečnosti dětí uvedená ustanovení respektovali a dodržovali.
Prohlášení o přístupnosti
Úvod
Základní škola
Mateřská škola
Školní jídelna
Ke stažení
Kontakty