ZŠ a MŠ Řepín

Základní škola a Mateřská škola Řepín

ZŠ a MŠ Řepín

Základní škola Řepín
Základní škola Řepín

Základní škola Řepín nabízí výuku 1. – 5. ročníku ve třech třídách. Samozřejmostí je školní družina.

Mateřská škola Řepín
Mateřská škola Řepín

Mateřská škola Řepín nabízí 2 plně vybavené místnosti pro zábavu, odpočinek a vzdělávání Vašich dětí.

Školní jídelna
Školní jídelna

Školní jídelna umístěná přímo ve škole vaří nejen dětem, ale i místním seniorům.

HYGIENICKÁ OPATŘENÍ A ANTIGENNÍ TESTOVÁNÍ NA COVID-19

na začátku školního roku 2021/2022

Zde je základní přehled důležitých informací:

 • Zdravotnickou roušku či respirátor musí žáci nosit o přestávkách ve společných prostorách školy a na akcích školy.
 • Pokud žáci projdou školním testováním, jsou očkováni nebo prodělali Covid 19  a nevypršelo 180 dní od pozitivního testu, nemusí používat roušku při výuce ve třídě.

 

 • Testovat se budou žáci 1. – 5. ročníku na začátku září celkem třikrát: 1. září, poté 6. a 9. září. Škola využije centrálně distribuované antigenní testy. (Pokud zákonní zástupci preferují test ze slin, mohou žáci při školním testování použít vlastní testovací sadu donesenou z domova).

 

 • Vstup zákonných zástupců do školy bude omezen na nezbytné minimum. Budete-li potřebovat jakékoli informace, předem kontaktujte příslušného vyučujícího nebo vedení školy telefonem nebo e-mailem.

 

 • Ve škole budou zajištěna preventivní hygienická opatření: dezinfekce rukou, větrání, zvýšený úklid.

KDO SE TESTOVÁNÍ NEMUSÍ ÚČASTNIT?

Testování nepodstupují děti a žáci, kteří prodělali onemocnění COVID-19 (po dobu 180 dní od pozitivního testu na covid-19), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

 

CO KDYŽ NESOUHLASÍM S TESTOVÁNÍM?

Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení – respirátor/rouška, necvičit a nezpívat, svačit s odstupem1,5m).

 

TESTOVÁNÍ V NAŠÍ ŠKOLE

 • všichni žáci ZŠ budou vcházet do školy hlavním vchodem, kde jsou povinni dodržovat všechna hygienická opatření
 • testovacím místem pro žáky – 5. třídy bude jejich kmenová třída
 • žák bude seznámen se způsobem provedení testu pedagogickým pracovníkem
 • žáci, kteří budou docházet do ranní družiny, se otestují v ŠD
 • každý žák obdrží jednu testovací sadu a za asistence pedagoga provede samoodběr
 • pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později nebo následující den, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.

 

ŽÁDÁME VŠECHNY RODIČE, ABY V PŘÍPADĚ ZVÝŠENÉ TEPLOTY, KAŠLE, DUŠNOSTI, ZAŽÍVACÍCH OBTÍŽÍ, BOLESTI V KRKU, BOLESTI SVALŮ A KLOUBŮ, RÝMY – UCPANÉHO NOSU, BOLESTI HLAVY, ZTRÁTY CHUTI A ČICHU SVOJE DĚTI DO ŠKOLY NEPOSÍLALI!!!! V PŘÍPADĚ, ŽE ŽÁK BUDE VYKAZOVAT ZNÁMKY NEMOCI, NEBUDE MU UMOŽNĚNA PREZENČNÍ VÝUKA A MUSÍ OPUSTIT BUDOVU ŠKOLY!!!

 

Ve společných prostorách ZŠ i nadále platí povinnost nosit roušku/respirátor.

 

 • respektujte prosím všechna nařízení a opatření
 • v případě dotazů kontaktujte svého třídního učitele

 

Věříme, že navzdory této nešťastné době vše společně zvládneme.

                                                                                                          Mgr. Ilona Fryčová, ředitelka školy

Upozornění příchozím

Hlavní dveře budovy jsou stále zavřené – používejte příslušné zvonky
otevřena od 6:30 - 16.00 hod. - zvonek MŠ
ŠD od 6:30 - 8:00 hod. - zvonek ŠD – 1.tř.
ŠD od 11:40 - 15:30 hod. - zvonek ŠD – 1.tř.
Škola je otevřena od 7:40 do 8:00 hod. – příchod žáků do školy
Od 10:45 do 11:15 hod. výdej obědů cizím strávníkům - zvonek kuchyně
Elektroodpad, sběr papíru - použijte vrátka na zahradu
Ostatní příchozí (ohlášené návštěvy, konzultace, domluvená jednání s pedagogy, předčasné ukončení vyučování – lékař ap.), použijí příslušný zvonek.
ŽADÁME O RESPEKTOVÁNÍ DOBY UKONČENÍ VYUČOVACÍCH HODIN A ZÁSADY VYČKAT NA SVÉ DÍTĚ V PŘÍZEMÍ (NE PŘED UČEBNAMI).
ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ:
Zvýšenou pozornost nutno věnovat situacím, kdy se cizí osoby snaží vstoupit do školy společně s žáky nebo ohlášenými dospělými. Pokud k uvedené situaci dojde, je vždy žádoucí informovat o této skutečnosti kteréhokoliv zaměstnance školy.

Žádáme příchozí, aby v zájmu bezpečnosti dětí uvedená ustanovení respektovali a dodržovali.
Prohlášení o přístupnosti
Úvod
Základní škola
Mateřská škola
Školní jídelna
Ke stažení
Kontakty