ZŠ a MŠ Řepín

Základní škola a Mateřská škola Řepín

ZŠ a MŠ Řepín

Základní škola Řepín
Základní škola Řepín

Základní škola Řepín nabízí výuku 1. – 5. ročníku ve třech třídách. Samozřejmostí je školní družina.

Mateřská škola Řepín
Mateřská škola Řepín

Mateřská škola Řepín nabízí 2 plně vybavené místnosti pro zábavu, odpočinek a vzdělávání Vašich dětí.

Školní jídelna
Školní jídelna

Školní jídelna umístěná přímo ve škole vaří nejen dětem, ale i místním seniorům.

ZMĚNA CEN STRAVNÉHO od 1. 9. 2018

Ceny stravného pro jednotlivé kategorie se řídí vyhláškou č. 107/2008 Sb. O školním stravování v platném znění.

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku v příslušné kategorii.

Denní jídlo 3 – 6 let

FN (den) strávníka

Přesnídávka

9,00 Kč

Oběd

21,00 Kč

Svačina

9,00 Kč

Celkem

39,00 Kč

 

Denní jídlo 7 let odložená školní docházka

FN (den) strávníka

Přesnídávka

9,00 Kč

Oběd

27,00 Kč

Svačina

9,00 Kč

Celkem

45,00 Kč

 

Denní jídlo 7 – 10 let ZŠ

FN (den) strávníka

Oběd

27,00 Kč

Celkem

27,00 Kč

 

Denní jídlo 11 – 14 let ZŠ

FN (den) strávníka

Oběd

28,00 Kč

Celkem

28,00 Kč

 

Zaměstnanci ZŠ a MŠ

FN (den) strávníka

Oběd

32,00 Kč

Celkem

32,00 Kč

 

Cizí strávníci

FN (den) strávníka

Oběd

47,00 Kč

Celkem

47,00 Kč

Upozornění příchozím

Hlavní dveře budovy jsou stále zavřené – používejte příslušné zvonky
otevřena od 6:30 - 16:30 hod. - zvonek MŠ
ŠD od 6:15 - 8:00 hod. - zvonek ŠD – 1.tř.
ŠD od 11:40 - 15:30 hod. - zvonek ŠD – 1.tř.
Škola je otevřena od 7:40 do 8:00 hod. – příchod žáků do školy
Od 10:45 do 11:15 hod. výdej obědů cizím strávníkům - zvonek kuchyně
Elektroodpad, sběr papíru - použijte vrátka na zahradu
Ostatní příchozí (ohlášené návštěvy, konzultace, domluvená jednání s pedagogy, předčasné ukončení vyučování – lékař ap.), použijí příslušný zvonek.
ŽADÁME O RESPEKTOVÁNÍ DOBY UKONČENÍ VYUČOVACÍCH HODIN A ZÁSADY VYČKAT NA SVÉ DÍTĚ V PŘÍZEMÍ (NE PŘED UČEBNAMI).
ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ:
Zvýšenou pozornost nutno věnovat situacím, kdy se cizí osoby snaží vstoupit do školy společně s žáky nebo ohlášenými dospělými. Pokud k uvedené situaci dojde, je vždy žádoucí informovat o této skutečnosti kteréhokoliv zaměstnance školy.

Žádáme příchozí, aby v zájmu bezpečnosti dětí uvedená ustanovení respektovali a dodržovali.
Prohlášení o přístupnosti
Úvod
Základní škola
Mateřská škola
Školní jídelna
Ke stažení
Kontakty