ZŠ a MŠ Řepín

Základní škola a Mateřská škola Řepín

ZŠ a MŠ Řepín

Základní škola Řepín
Základní škola Řepín

Základní škola Řepín nabízí výuku 1. – 5. ročníku ve třech třídách. Samozřejmostí je školní družina.

Mateřská škola Řepín
Mateřská škola Řepín

Mateřská škola Řepín nabízí 2 plně vybavené místnosti pro zábavu, odpočinek a vzdělávání Vašich dětí.

Školní jídelna
Školní jídelna

Školní jídelna umístěná přímo ve škole vaří nejen dětem, ale i místním seniorům.

Upozornění příchozím

V době vyučování, ale i v době probíhajících zájmových aktivit nebo aktivit mimo vyučování, je návštěva rodičů(zákonných zástupců) možná pouze po předchozí domluvě nebo v případech mimořádných okolností (např. nevolnost žáka, úraz či návštěva lékaře).
Děti, které přicházejí do ranní ŠD a rodiče, kteří vyzvedávají své děti ze ŠD - použijí zvonek ŠD – 1.tř.
Zákonní zástupci, kteří přivádějí a vyzvedávají děti v MŠ, použijí příslušný zvonek MŠ.
Od 7:40 do 8:00 hod. jsou dveře odjištěny – příchod žáků do školy. (zodpovídá pí Eflerová).
Od 10:45 do 11:15 hod. jsou vydávány obědy cizím strávníkům, ti použijí příslušný zvonek kuchyně (vstup do jídelny je z hygienických důvodů nežádoucí).
V případě odpoledních aktivit MŠ a ŠD na školním hřišti, elektroodpadu, sběru papíru - použijte vrátka na zahradu.
Ostatní příchozí (ohlášené návštěvy, konzultace, jednání s vyučujícími, s vychovatelkami ŠD, předčasné ukončení vyučování ap.), použijí příslušný zvonek.
V  KAŽDÉM PŘÍPADĚ ŽADÁME O RESPEKTOVÁNÍ DOBY UKONČENÍ VYUČOVACÍCH HODIN A ZÁSADY VYČKAT NA SVÉ DÍTĚ V  PŘÍZEMÍ (NE PŘED UČEBNAMI).
ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ:
Zvýšenou pozornost nutno věnovat situacím, kdy se cizí osoby snaží vstoupit do školy společně s žáky nebo ohlášenými dospělými. Pokud k uvedené situaci dojde, je vždy žádoucí informovat o této skutečnosti kteréhokoliv zaměstnance školy.

Žádáme příchozí, aby v zájmu bezpečnosti dětí uvedená ustanovení respektovali a dodržovali.