ZŠ a MŠ Řepín

Základní škola a Mateřská škola Řepín

ZŠ a MŠ Řepín

Základní škola Řepín
Základní škola Řepín

Základní škola Řepín nabízí výuku 1. – 5. ročníku ve třech třídách. Samozřejmostí je školní družina.

Mateřská škola Řepín
Mateřská škola Řepín

Mateřská škola Řepín nabízí 2 plně vybavené místnosti pro zábavu, odpočinek a vzdělávání Vašich dětí.

Školní jídelna
Školní jídelna

Školní jídelna umístěná přímo ve škole vaří nejen dětem, ale i místním seniorům.

Akce jsou v průběhu školního roku aktualizovány.

Září
 • Slavnostní zahájení školního roku
 • Den otevřených dveří
 • Fotografování prvňáčků
 • Plavání
Říjen
 • Břichomluvec Matýsek
 • Divadlo MEKUC Mělník - Divadlo Krejčík - 1.-3. ročník
 • Dlabání dýní
 • Plavání
Listopad
 • Nácvik vánočního zpívání na schodech
 • Etiketa
 • Třídní schůzky
 • Plavání
 • Zpívání na schodech
Prosinec
 • Mikulášská nadílka
 • Třídní "Vánoční posezení", nadílka
Leden
 • Cyril Podolský - beseda (autor Krysáků)
 • Divadlo v MŠ - O rybáři a rybce - 1. ročník
 • Vysvědčení za 1. pololetí
Únor
 • Trio Accordo - hudební vystoupení v MŠ - 1.-5. ročník
Březen
 • Divadlo Pejsek a kočička - 1.-3. ročník
Duben
 • Zápis do 1. ročníku
 • Projekt VELIKONOCE
 • Třídní schůzky
 • Pietní akt v Zahájí
 • Den Země
 • Pálení čarodějnic
Květen
 • Fotografování
 • Branný den
 • Den dětí - Divadlo Kožíšek
Červen
 • Školní výlety
 • Spaní ve škole
 • Atletické závody Mšeno
 • Vysvědčení za 2. pololetí
 • Slavnostní rozloučení s páťáky

Upozornění příchozím

Hlavní dveře budovy jsou stále zavřené – používejte příslušné zvonky
otevřena od 6:15 - 16.30 hod. - zvonek MŠ
ŠD od 6:15 - 7:00 hod. - zvonek MŠ.
ŠD od 7:00 - 7:40 hod. + odpoledne - zvonek ŠD – 1.tř.
Škola je otevřena od 7:40 do 8:00 hod. – příchod žáků do školy
Od 10:45 do 11:15 hod. výdej obědů cizím strávníkům - zvonek kuchyně
Elektroodpad, sběr papíru - použijte vrátka na zahradu
Ostatní příchozí (ohlášené návštěvy, konzultace, domluvená jednání s pedagogy, předčasné ukončení vyučování – lékař ap.), použijí příslušný zvonek.
ŽADÁME O RESPEKTOVÁNÍ DOBY UKONČENÍ VYUČOVACÍCH HODIN A ZÁSADY VYČKAT NA SVÉ DÍTĚ V PŘÍZEMÍ (NE PŘED UČEBNAMI).
ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ:
Zvýšenou pozornost nutno věnovat situacím, kdy se cizí osoby snaží vstoupit do školy společně s žáky nebo ohlášenými dospělými. Pokud k uvedené situaci dojde, je vždy žádoucí informovat o této skutečnosti kteréhokoliv zaměstnance školy.

Žádáme příchozí, aby v zájmu bezpečnosti dětí uvedená ustanovení respektovali a dodržovali.
Prohlášení o přístupnosti
Úvod
Základní škola
Mateřská škola
Školní jídelna
Ke stažení
Kontakty