ZŠ a MŠ Řepín

Základní škola a Mateřská škola Řepín

ZŠ a MŠ Řepín

Základní škola Řepín
Základní škola Řepín

Základní škola Řepín nabízí výuku 1. – 5. ročníku ve třech třídách. Samozřejmostí je školní družina.

Mateřská škola Řepín
Mateřská škola Řepín

Mateřská škola Řepín nabízí 2 plně vybavené místnosti pro zábavu, odpočinek a vzdělávání Vašich dětí.

Školní jídelna
Školní jídelna

Školní jídelna umístěná přímo ve škole vaří nejen dětem, ale i místním seniorům.

Školní jídelna vaří nejen dětem, ale i místním seniorům.

O stravování dětí v době jejich nepřítomnosti nebo nemoci se starají pouze rodiče nebo zákonní zástupci, nikoliv pedagogové!!!

Zde si můžete stáhnout aktuální jídelní lístek ve formátu PDF.

Přihlášky a odhlášky stravného

Přihlášky a odhlášky stravného provádějte nejdéle do 8:00 hodin téhož dne.

Způsoby odhlašování:
  • Telefonicky – u vedoucí školní jídelny  
  • Osobně – u vedoucí školní jídelny
Je-li dítě přítomno v mateřské škole v době podávání jídla, stravuje se vždy.

První den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole a neodhlášení stravného se považuje za jeho pobyt ve škole. V tomto okamžiku vzniká nárok na vyzvednutí oběda do jídlonosičů v době od 10:45 hod. do 11:15 hod. Odpolední svačinu (MŠ) lze vyzvednout v době podávání  - ve 14:00 hod.

Platba stravného

Provádí se paušálně nejpozději do 15. dne daného měsíce na účet školy.

Číslo účtu: 19 - 466148349  
Kód banky:  0800

Zálohy jsou stanoveny přesně – neposílejte jiné částky!!!
V poznámce uveďte:  stravné + jméno dítěte

Ceny stravného

Žáci ZŠ (7-10 let)     640,- Kč
Žáci ZŠ (11-14 let)   660,- Kč
Děti MŠ (3-6 let)      880,- Kč (celodenní)
Děti MŠ (7 let)       1.000,- Kč (celodenní)
Děti MŠ (3-6 let)      680,- Kč (polodenní)
Děti MŠ (7 let)         800,- Kč (polodenní)
Platí se ZVLÁŠŤ  školné a  ZVLÁŠŤ stravné!!!!

Upozornění příchozím

Hlavní dveře budovy jsou stále zavřené – používejte příslušné zvonky
otevřena od 6:30 - 16:30 hod. - zvonek MŠ
ŠD od 6:15 - 8:00 hod. - zvonek ŠD – 1.tř.
ŠD od 11:40 - 15:30 hod. - zvonek ŠD – 1.tř.
Škola je otevřena od 7:40 do 8:00 hod. – příchod žáků do školy
Od 10:45 do 11:15 hod. výdej obědů cizím strávníkům - zvonek kuchyně
Elektroodpad, sběr papíru - použijte vrátka na zahradu
Ostatní příchozí (ohlášené návštěvy, konzultace, domluvená jednání s pedagogy, předčasné ukončení vyučování – lékař ap.), použijí příslušný zvonek.
ŽADÁME O RESPEKTOVÁNÍ DOBY UKONČENÍ VYUČOVACÍCH HODIN A ZÁSADY VYČKAT NA SVÉ DÍTĚ V PŘÍZEMÍ (NE PŘED UČEBNAMI).
ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ:
Zvýšenou pozornost nutno věnovat situacím, kdy se cizí osoby snaží vstoupit do školy společně s žáky nebo ohlášenými dospělými. Pokud k uvedené situaci dojde, je vždy žádoucí informovat o této skutečnosti kteréhokoliv zaměstnance školy.

Žádáme příchozí, aby v zájmu bezpečnosti dětí uvedená ustanovení respektovali a dodržovali.
Prohlášení o přístupnosti
Úvod
Základní škola
Mateřská škola
Školní jídelna
Ke stažení
Kontakty