ZŠ a MŠ Řepín

Základní škola a Mateřská škola Řepín

ZŠ a MŠ Řepín

Základní škola Řepín
Základní škola Řepín

Základní škola Řepín nabízí výuku 1. – 5. ročníku ve třech třídách. Samozřejmostí je školní družina.

Mateřská škola Řepín
Mateřská škola Řepín

Mateřská škola Řepín nabízí 2 plně vybavené místnosti pro zábavu, odpočinek a vzdělávání Vašich dětí.

Školní jídelna
Školní jídelna

Školní jídelna umístěná přímo ve škole vaří nejen dětem, ale i místním seniorům.

1.ročník Hodina
Třída I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Po ČJ TV TV   HV  
Út ČJ ČJ M M      
St ČJ ČJ M M      
Čt M ČJ PRV PRV      
VV ČJ ČJ ČJ      

 

2.ročník Hodina
Třída II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Po ČJ TV TV   HV  
Út M M ČJ ČJ      
St M M ČJ ČJ      
Čt ČJ sloh M PRV PRV      
VV ČJ ČJ ČJ čtení      

 

3.ročník Hodina
Třída III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Po AJ ČJ ČJ   PRV  
Út ČJ ČJ M M   PRV PRV
St ČJ ČJ M M      
Čt M VV VV AJ   TV TV
AJ ČJ sloh ČJ čtení HV      

 

4.ročník Hodina
Třída II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Po VL TV   AJ TV
Út M M ČJ ČJ   AJ  
St M M ČJ ČJ      
Čt ČJ Sloh M AJ   VV VV
ČJ ČJ ČJ HV      

 

5.ročník Hodina
Třída I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Po VL TV   AJ TV
Út ČJ ČJ M M   AJ VL
St ČJ ČJ M M      
Čt M ČJ AJ   VV VV
I ČJ ČJ HV      

 

Časové rozvržení vyučovacích hodin a přestávek

Vyhláška č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění vyhlášky č. 243/2017 Sb., s účinností k 4.9.2017.
Vyučovací hodina Od - Do Přestávka
1. 8.00 - 8.45 10 min.
2. 8.55 - 9.40 20 min.
3. 10.00 - 10.45 10 min.
4. 10.55 - 11.40  
5. Polední přestávka
11.40 - 12.30
50 min.
6. 12.30 - 13.15 10 min.
7. 13.25 - 14.10  

Upozornění příchozím

Hlavní dveře budovy jsou stále zavřené – používejte příslušné zvonky
otevřena od 6:15 - 16.30 hod. - zvonek MŠ
ŠD od 6:15 - 7:00 hod. - zvonek MŠ.
ŠD od 7:00 - 7:40 hod. + odpoledne - zvonek ŠD – 1.tř.
Škola je otevřena od 7:40 do 8:00 hod. – příchod žáků do školy. (dohled v přízemí pí Eflerová).
Od 10:45 do 11:15 hod. výdej obědů cizím strávníkům - zvonek kuchyně
Elektroodpad, sběr papíru - použijte vrátka na zahradu
Ostatní příchozí (ohlášené návštěvy, konzultace, domluvená jednání s pedagogy, předčasné ukončení vyučování – lékař ap.), použijí příslušný zvonek.
ŽADÁME O RESPEKTOVÁNÍ DOBY UKONČENÍ VYUČOVACÍCH HODIN A ZÁSADY VYČKAT NA SVÉ DÍTĚ V PŘÍZEMÍ (NE PŘED UČEBNAMI).
ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ:
Zvýšenou pozornost nutno věnovat situacím, kdy se cizí osoby snaží vstoupit do školy společně s žáky nebo ohlášenými dospělými. Pokud k uvedené situaci dojde, je vždy žádoucí informovat o této skutečnosti kteréhokoliv zaměstnance školy.

Žádáme příchozí, aby v zájmu bezpečnosti dětí uvedená ustanovení respektovali a dodržovali.
Prohlášení o přístupnosti
Úvod
Základní škola
Mateřská škola
Školní jídelna
Ke stažení
Kontakty