ZŠ a MŠ Řepín

Základní škola a Mateřská škola Řepín

ZŠ a MŠ Řepín

Základní škola Řepín
Základní škola Řepín

Základní škola Řepín nabízí výuku 1. – 5. ročníku ve třech třídách. Samozřejmostí je školní družina.

Mateřská škola Řepín
Mateřská škola Řepín

Mateřská škola Řepín nabízí 2 plně vybavené místnosti pro zábavu, odpočinek a vzdělávání Vašich dětí.

Školní jídelna
Školní jídelna

Školní jídelna umístěná přímo ve škole vaří nejen dětem, ale i místním seniorům.

ZÁPIS do 1. ročníku ZŠ Řepín – 14.4.2021

Zápis je povinný i pro děti, jejichž rodiče budou žádat o odklad školní docházky.

Rovněž je zápis povinný pro děti, které mají odloženou školní docházku z loňského školního roku.

 

Podle § 36 odst. 3 zákona 561/2004 Sb., školský zákon, začíná povinná školní docházka počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. K zápisu se tedy dostaví rodič/e s dítětem narozeným v období: od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022.

Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje: organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole. Proběhne pouze formální část zápisů, motivační část se neuskuteční.

 

Rádi bychom Vás informovali o tom, že kapacita naší ZŠ je 60 žáků.

Pro školní rok 2021/2022 se otevírá jedna první třída s kapacitou max. 27 žáků.

Přednostně budeme přijímat děti, které splňují kritéria pro přijetí do ZŠ.

 

Vážení rodiče,

vyplňte si dokumenty, které jste obdrželi v naší MŠ. Pořiďte kopii rodného listu dítěte.

Vše doručíte škole níže uvedenými způsoby nejdéle do 14. 4. 2021.

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy – 2mttdkh
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) – Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  3. poštou
  4. osobním podáním (poštovní schránka školy)

Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí bude ověřena na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.

Veškeré dokumenty související se zápisem do 1. třídy jsou ke stažení na webu školy www.skolarepin.cz

O odkladu školní docházky rozhoduje podle § 37 odst. l školského zákona ředitel školy. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží začátek povinné školní docházky na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte doložené doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Ředitel rozhodne o odložení začátku povinné školní docházky                    v případě, že obdrží dvě doporučení k odkladu i všechny náležitosti spojené s odkladem musí být vyřešeny do 30. dubna 2021.

Po podání žádosti o přijetí Vašeho dítěte k základnímu vzdělávání u zápisu rozhoduje o přijetí ředitel ve správním řízení. Na základě školského zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů nebude rozhodnutí o přijetí automaticky zasíláno ani vydáváno, ale bude oznámeno těmito způsoby:

  • Zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí na přístupném místě u vchodu do školní budovy
  • zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí na webových stránkách školy

Seznam bude obsahovat evidenční číslo dítěte, které bude dítěti přiděleno během zápisu (obdržíte jej emailem). Seznam bude zveřejněn oběma výše uvedenými způsoby nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín vyvěšení je stanoven na den: 22. 4. 2021.

 

V souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnuti, které bude součástí spisu dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno.          V případě potřeby nebo zájmu si můžete písemné rozhodnutí o přijetí Vašeho dítěte osobně vyzvednout v ředitelně školy.

 

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě na Vaši adresu nebo osobním převzetím ve škole.

 

 

Mgr. Ilona Fryčová

ředitelka školy

Upozornění příchozím

Hlavní dveře budovy jsou stále zavřené – používejte příslušné zvonky
otevřena od 6:30 - 16.00 hod. - zvonek MŠ
ŠD od 6:30 - 8:00 hod. - zvonek ŠD – 1.tř.
ŠD od 11:40 - 15:30 hod. - zvonek ŠD – 1.tř.
Škola je otevřena od 7:40 do 8:00 hod. – příchod žáků do školy
Od 10:45 do 11:15 hod. výdej obědů cizím strávníkům - zvonek kuchyně
Elektroodpad, sběr papíru - použijte vrátka na zahradu
Ostatní příchozí (ohlášené návštěvy, konzultace, domluvená jednání s pedagogy, předčasné ukončení vyučování – lékař ap.), použijí příslušný zvonek.
ŽADÁME O RESPEKTOVÁNÍ DOBY UKONČENÍ VYUČOVACÍCH HODIN A ZÁSADY VYČKAT NA SVÉ DÍTĚ V PŘÍZEMÍ (NE PŘED UČEBNAMI).
ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ:
Zvýšenou pozornost nutno věnovat situacím, kdy se cizí osoby snaží vstoupit do školy společně s žáky nebo ohlášenými dospělými. Pokud k uvedené situaci dojde, je vždy žádoucí informovat o této skutečnosti kteréhokoliv zaměstnance školy.

Žádáme příchozí, aby v zájmu bezpečnosti dětí uvedená ustanovení respektovali a dodržovali.
Prohlášení o přístupnosti
Úvod
Základní škola
Mateřská škola
Školní jídelna
Ke stažení
Kontakty