ZŠ a MŠ Řepín

Základní škola a Mateřská škola Řepín

ZŠ a MŠ Řepín

Základní škola Řepín
Základní škola Řepín

Základní škola Řepín nabízí výuku 1. – 5. ročníku ve třech třídách. Samozřejmostí je školní družina.

Mateřská škola Řepín
Mateřská škola Řepín

Mateřská škola Řepín nabízí 2 plně vybavené místnosti pro zábavu, odpočinek a vzdělávání Vašich dětí.

Školní jídelna
Školní jídelna

Školní jídelna umístěná přímo ve škole vaří nejen dětem, ale i místním seniorům.

První škola v Řepíně byla zřízena již v 17. století, není známo, kde se nacházela. Roku 1675 nechal majitel panství (Řepín, Vysoká Libeň, Zahájí, Krpy, Živonín, Hradsko) hrabě Walderode proti faře vystavět novou školní budovu. V roce 1865 zde byla zřízena škola  o dvou třídách, první byla v domě č. p. 8, druhá ve školní budově. Postupně se počet tříd zvyšoval a musely být v nájmu po domech po celé obci.

Představitelé obce a školní rady si uvědomovali neudržitelnost tohoto stavu a začaly jednat   o stavbě nové budovy. Stavba začala v roce 1904, prováděl ji zednický mistr Karel Vágner z Košátek, podle plánů zhotovených Ing. Valečkou z Prahy. Postavena byla za cenu 56.031 korun   a 26 haléřů. Parcela staveniště byla získána od velkostatku výměnou za starou školní budovu. Budova měla čtyři třídy, tělocvičnu, sociální zařízení, kabinety, byty pro rodinu ředitele školy a svobodné učitele. 17. září 1905 byla škola slavnostně vysvěcena.

Škola stejně jako obec prožívala časy dobré i zlé, období úpadku i rozvoje.
Asi nejhorší období škola zažívala v době válek. Výuka byla omezována, neprobíhala plynule a děti si často docházely jen pro úkoly. Ke konci 2. světové války, v půlce února 1945 bylo dokonce vše z budovy vystěhováno a škola sloužila pro ubytování německých uprchlíků. Výuka potom občas probíhala po hostincích v Řepíně a Živoníně až do osvobození. Po válce došlo k úbytku obyvatel, protože se značná část odstěhovala do pohraničí. Počet dětí se snížil a tím i počet tříd, ze čtyř tříd na dvě.

Mateřská škola se otevřela poprvé 1. listopadu 1947 a školní jídelna rozjela naplno svůj provoz v roce 1970. V 70. letech byla také přistavěna tělocvična, šatny, sociální zařízení, vybudováno ústřední topení a kompletně zrekonstruována mateřská škola.
V letech 2010 až 2013 proběhla výměna oken, kotlů, radiátorů a zateplení s renovací historické fasády. Dále bylo na školní zahradě vybudováno hřiště. V roce 2016 proběhly velké úpravy školy - rekonstrukce přízemí (mateřské školy, tělocvičny, kuchyně, jídelny, šaten, chodby a v 1. patře  jedné třídy ZŠ a WC).

V roce 2017 bylo zrekonstruováno celé 1. patro (ostatní třídy ZŠ, ředitelna, sborovna s kuchyňkou, kancelář vedoucí ŠJ, schodiště a chodba). Byla také provedena úprava vjezdu na zahradu, opravena střecha sklepních prostor na dřevěné pelety, opravena zeď na školním dvoře a vstupní prostory do kotelny a byly provedeny venkovní úpravy před hlavním vchodem školy. V roce 2019 byla v učebnách zprovozněna rekuperace.
Úpravy proběhly z dotačních programů a z fondu školy.

V současné době jsou v naší škole 3 velké učebny ZŠ, 2 velké učebny MŠ, školní kuchyně, školní jídelna, ředitelna, sborovna a kancelář. Základní škola a mateřská škola je vybavena interaktivními tabulemi a novými počítači. Nové počítače jsou také pro všechen personál umístěny ve sborovně, v MŠ a třídách.  
Výuka probíhá v základní a mateřské škole dle školních vzdělávacích programů. ZŠ a MŠ pořádá školní a mimoškolní akce a zájmové kroužky pro děti.

Školní jídelna vaří nejen dětem, ale i místním seniorům.
Obecní úřad se školou úzce spolupracuje, vychází ji vstříc a snaží se chod školy zdárně zajistit i do budoucích let.

Upozornění příchozím

Hlavní dveře budovy jsou stále zavřené – používejte příslušné zvonky
otevřena od 6:30 - 16:30 hod. - zvonek MŠ
ŠD od 6:15 - 8:00 hod. - zvonek ŠD – 1.tř.
ŠD od 11:40 - 15:30 hod. - zvonek ŠD – 1.tř.
Škola je otevřena od 7:40 do 8:00 hod. – příchod žáků do školy
Od 10:45 do 11:15 hod. výdej obědů cizím strávníkům - zvonek kuchyně
Elektroodpad, sběr papíru - použijte vrátka na zahradu
Ostatní příchozí (ohlášené návštěvy, konzultace, domluvená jednání s pedagogy, předčasné ukončení vyučování – lékař ap.), použijí příslušný zvonek.
ŽADÁME O RESPEKTOVÁNÍ DOBY UKONČENÍ VYUČOVACÍCH HODIN A ZÁSADY VYČKAT NA SVÉ DÍTĚ V PŘÍZEMÍ (NE PŘED UČEBNAMI).
ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ:
Zvýšenou pozornost nutno věnovat situacím, kdy se cizí osoby snaží vstoupit do školy společně s žáky nebo ohlášenými dospělými. Pokud k uvedené situaci dojde, je vždy žádoucí informovat o této skutečnosti kteréhokoliv zaměstnance školy.

Žádáme příchozí, aby v zájmu bezpečnosti dětí uvedená ustanovení respektovali a dodržovali.
Prohlášení o přístupnosti
Úvod
Základní škola
Mateřská škola
Školní jídelna
Ke stažení
Kontakty