ZŠ a MŠ Řepín

Základní škola a Mateřská škola Řepín

ZŠ a MŠ Řepín

Základní škola Řepín
Základní škola Řepín

Základní škola Řepín nabízí výuku 1. – 5. ročníku ve třech třídách. Samozřejmostí je školní družina.

Mateřská škola Řepín
Mateřská škola Řepín

Mateřská škola Řepín nabízí 2 plně vybavené místnosti pro zábavu, odpočinek a vzdělávání Vašich dětí.

Školní jídelna
Školní jídelna

Školní jídelna umístěná přímo ve škole vaří nejen dětem, ale i místním seniorům.

Vážení rodiče,

zdravím vás na konci prázdnin.

Blížící se školní rok bude ovlivněn preventivními opatřeními v souvislosti s epidemií Covid-19.

Je nutné sledovat aktuální epidemiologickou situaci https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19/stupne-pohotovosti

Opatření pro školy jsou uvedena v manuálu MŠMT https://www.msmt.cz/msmt-vydalo-aktualizovany-manual?highlightWords=manu%C3%A1l


Začátek školního roku proběhne dle následujícího harmonogramu:

1.9. (ÚT)

· zahájení školního roku – max. jedna vyučovací hodina

· žáci nemusí mít tašky ani přezůvky

· rodiče žáků 1. ročníku mohou doprovodit děti do třídy, v případě, že nejeví známky infekčního onemocnění a nepřišli do kontaktu s osobou pozitivní na Covid-19.

· rodiče žáků 2. ročníku mohou děti odvést ke třídě v případě, že nejeví známky infekčního onemocnění a nepřišli do kontaktu s osobou pozitivní na Covid-19

· pokud se situace nezmění, roušky tento den dle vašeho uvážení

· družina není v provozu

· rodiče žáků 1. ročníku dostanou informace k provozu na následující dny od paní učitelky třídní

2.9. (ST)

· vstup zákonných zástupců do budovy školy je od 2.9. možný pouze v odůvodněných případech po předchozí telefonické dohodě (vstup v roušce)

· žáci si přinesou přezůvky a školní tašku s penálem

· odevzdávání a rozdávání učebnic

· žáci se seznámí s hygienickými opatřeními, rozvrhem hodin, školním řádem a bezpečností

· děti si budou častěji mýt ruce, hlavně při příchodu nebo přechodu do jiné učebny, před odchodem do jídelny (pokud jsou děti alergické na dezinfekční prostředky, mohou si přinést vlastní tekuté mýdlo a dezinfekci)

· školní družina je v provozu od 6.30 – 15.30 hod.

· žáci 2. – 5. ročníku nemají odpolední vyučování, vyučování končí v 11.40 hod.

3.9. (ČT)

· třídnické hodiny (třídní pravidla, kontrola dokumentace, žákovské knížky...)

· konec vyučování pro 2. – 5. ročník v 11.40 hod.

· školní družina je v provozu od 2.9.2020

4.9. (PÁ)

· třídnické hodiny

· konec vyučování pro 2. – 5. ročník v 11.40 hod.

· školní družina je v provozu

Od 7.9. probíhá výuka dle stálého rozvrhu.

Na září máme naplánováno opakování a upevnění učiva z období uzavření škol v loňském školním roce, a to zejména v předmětech český jazyk, matematika, anglický jazyk, a navázání výuky na aktuální znalosti a dovednosti. Hodnocení bude orientováno formativně. Bude sledován individuální pokrok. Známkování bude v průběhu opakování omezené.

Dojde k omezení mimoškolních akcí, na nichž se setkává větší počet žáků z různých škol. Při mimoškolních akcí nebudeme využívat veřejnou dopravu. Nezhorší-li se epidemiologická situace, nadále budeme podporovat vzdělávací akce pro jednotlivé třídy.

Plavecký výcvik se uskuteční dle aktuální situace.

Několikadenní výlet do Doks se bude konat dle aktuální situace v daném regionu za dodržení pravidla, že v daném objektu nebude docházet k mísení dětí z různých škol.


Děkuji za pochopení a věřím, že i přes uvedená omezení prožijeme společně příjemný školní rok. Přeji Vám i dětem pevné zdraví a klidný vstup do nového školního roku.

Mgr. Ilona Fryčová, ředitelka školy

Upozornění příchozím

Hlavní dveře budovy jsou stále zavřené – používejte příslušné zvonky
otevřena od 6:30 - 16:30 hod. - zvonek MŠ
ŠD od 6:15 - 8:00 hod. - zvonek ŠD – 1.tř.
ŠD od 11:40 - 15:30 hod. - zvonek ŠD – 1.tř.
Škola je otevřena od 7:40 do 8:00 hod. – příchod žáků do školy
Od 10:45 do 11:15 hod. výdej obědů cizím strávníkům - zvonek kuchyně
Elektroodpad, sběr papíru - použijte vrátka na zahradu
Ostatní příchozí (ohlášené návštěvy, konzultace, domluvená jednání s pedagogy, předčasné ukončení vyučování – lékař ap.), použijí příslušný zvonek.
ŽADÁME O RESPEKTOVÁNÍ DOBY UKONČENÍ VYUČOVACÍCH HODIN A ZÁSADY VYČKAT NA SVÉ DÍTĚ V PŘÍZEMÍ (NE PŘED UČEBNAMI).
ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ:
Zvýšenou pozornost nutno věnovat situacím, kdy se cizí osoby snaží vstoupit do školy společně s žáky nebo ohlášenými dospělými. Pokud k uvedené situaci dojde, je vždy žádoucí informovat o této skutečnosti kteréhokoliv zaměstnance školy.

Žádáme příchozí, aby v zájmu bezpečnosti dětí uvedená ustanovení respektovali a dodržovali.
Prohlášení o přístupnosti
Úvod
Základní škola
Mateřská škola
Školní jídelna
Ke stažení
Kontakty