ZŠ a MŠ Řepín

Základní škola a Mateřská škola Řepín

ZŠ a MŠ Řepín

Základní škola Řepín
Základní škola Řepín

Základní škola Řepín nabízí výuku 1. – 5. ročníku ve třech třídách. Samozřejmostí je školní družina.

Mateřská škola Řepín
Mateřská škola Řepín

Mateřská škola Řepín nabízí 2 plně vybavené místnosti pro zábavu, odpočinek a vzdělávání Vašich dětí.

Školní jídelna
Školní jídelna

Školní jídelna umístěná přímo ve škole vaří nejen dětem, ale i místním seniorům.

Vážení rodiče,

   školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí včetně COVID – 19.

Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví  (§ 7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví).

 

  • V případě, že jsou příznaky patrné již při příchodu dítěte / žáka do budovy školy – dítě / žák není vpuštěn do budovy školy (v případě přítomnosti zákonného zástupce).

 

  • V případě, že při příchodu není přítomen zákonný zástupce, je škola povinna tuto skutečnost oznámit rodičům neprodleně a informovat je o nutnosti bezodkladného vyzvednutí z MŠ/ZŠ.

 

  • V případě, že se příznaky vyskytnou v průběhu přítomnosti dítěte / žáka ve škole, škola informuje zákonného zástupce, který vyzvedne své dítě v nejkratším možném čase.

 

Dítě / žák s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které je projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je mu umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí   ( tuto skutečnost potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost).

Upozornění příchozím

Hlavní dveře budovy jsou stále zavřené – používejte příslušné zvonky
otevřena od 6:15 - 16.30 hod. - zvonek MŠ
ŠD od 6:15 - 7:00 hod. - zvonek MŠ.
ŠD od 7:00 - 7:40 hod. + odpoledne - zvonek ŠD – 1.tř.
Škola je otevřena od 7:40 do 8:00 hod. – příchod žáků do školy
Od 10:45 do 11:15 hod. výdej obědů cizím strávníkům - zvonek kuchyně
Elektroodpad, sběr papíru - použijte vrátka na zahradu
Ostatní příchozí (ohlášené návštěvy, konzultace, domluvená jednání s pedagogy, předčasné ukončení vyučování – lékař ap.), použijí příslušný zvonek.
ŽADÁME O RESPEKTOVÁNÍ DOBY UKONČENÍ VYUČOVACÍCH HODIN A ZÁSADY VYČKAT NA SVÉ DÍTĚ V PŘÍZEMÍ (NE PŘED UČEBNAMI).
ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ:
Zvýšenou pozornost nutno věnovat situacím, kdy se cizí osoby snaží vstoupit do školy společně s žáky nebo ohlášenými dospělými. Pokud k uvedené situaci dojde, je vždy žádoucí informovat o této skutečnosti kteréhokoliv zaměstnance školy.

Žádáme příchozí, aby v zájmu bezpečnosti dětí uvedená ustanovení respektovali a dodržovali.
Prohlášení o přístupnosti
Úvod
Základní škola
Mateřská škola
Školní jídelna
Ke stažení
Kontakty