ZŠ a MŠ Řepín

Základní škola a Mateřská škola Řepín

ZŠ a MŠ Řepín

Základní škola Řepín
Základní škola Řepín

Základní škola Řepín nabízí výuku 1. – 5. ročníku ve třech třídách. Samozřejmostí je školní družina.

Mateřská škola Řepín
Mateřská škola Řepín

Mateřská škola Řepín nabízí 2 plně vybavené místnosti pro zábavu, odpočinek a vzdělávání Vašich dětí.

Školní jídelna
Školní jídelna

Školní jídelna umístěná přímo ve škole vaří nejen dětem, ale i místním seniorům.

Vážení rodiče,
z nařízení vlády je od 14.10.2020 škola uzavřena. Všichni žáci se budou učit distančně. Připomínám, že distanční výuka je povinná a omlouvání se řídí školním řádem. Pravděpodobný návrat do školy je 2.11.2020. 
Přerušen je i provoz školní družiny.
Distanční výuka do konce října bude probíhat formou zadání úkolů, které dnes žáci dostali a dalším učivem, které dostanou prostřednictvím vašich emailů.  V případě dotazů či vysvětlení učiva se obracejte na paní učitelky konkrétního předmětu (emailem, telefonicky). Dohlédněte, aby žáci měli všechny úkoly splněny a předali je dne 2.11. ve škole.
Pokud bude uzavření škol dlouhodobé, přejdeme na online výuku.
 
Žáci mají od 14.10.2020 odhlášeny obědy.  V případě zájmu si obědy můžete brát do jídlonosičů. Obědy si objednejte nejdéle den předem. Jídlonosiče přineste do vestibulu školy do 8.00 hodin. Výdej obědů je v čase od 11.00 - 11.30 hod. (zvoňte na kuchyň). Cena obědů se nemění. 
 
Provoz v mateřské škole je nepřerušen. 
 
V případě dalších změn budete informováni.

 
S pozdravem

Mgr. Ilona Fryčová
ředitelka školy
Základní škola a Mateřská škola Řepín

Upozornění příchozím

Hlavní dveře budovy jsou stále zavřené – používejte příslušné zvonky
otevřena od 6:30 - 16:30 hod. - zvonek MŠ
ŠD od 6:15 - 8:00 hod. - zvonek ŠD – 1.tř.
ŠD od 11:40 - 15:30 hod. - zvonek ŠD – 1.tř.
Škola je otevřena od 7:40 do 8:00 hod. – příchod žáků do školy
Od 10:45 do 11:15 hod. výdej obědů cizím strávníkům - zvonek kuchyně
Elektroodpad, sběr papíru - použijte vrátka na zahradu
Ostatní příchozí (ohlášené návštěvy, konzultace, domluvená jednání s pedagogy, předčasné ukončení vyučování – lékař ap.), použijí příslušný zvonek.
ŽADÁME O RESPEKTOVÁNÍ DOBY UKONČENÍ VYUČOVACÍCH HODIN A ZÁSADY VYČKAT NA SVÉ DÍTĚ V PŘÍZEMÍ (NE PŘED UČEBNAMI).
ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ:
Zvýšenou pozornost nutno věnovat situacím, kdy se cizí osoby snaží vstoupit do školy společně s žáky nebo ohlášenými dospělými. Pokud k uvedené situaci dojde, je vždy žádoucí informovat o této skutečnosti kteréhokoliv zaměstnance školy.

Žádáme příchozí, aby v zájmu bezpečnosti dětí uvedená ustanovení respektovali a dodržovali.
Prohlášení o přístupnosti
Úvod
Základní škola
Mateřská škola
Školní jídelna
Ke stažení
Kontakty