ZŠ a MŠ Řepín

Základní škola a Mateřská škola Řepín

ZŠ a MŠ Řepín

Základní škola Řepín
Základní škola Řepín

Základní škola Řepín nabízí výuku 1. – 5. ročníku ve třech třídách. Samozřejmostí je školní družina.

Mateřská škola Řepín
Mateřská škola Řepín

Mateřská škola Řepín nabízí 2 plně vybavené místnosti pro zábavu, odpočinek a vzdělávání Vašich dětí.

Školní jídelna
Školní jídelna

Školní jídelna umístěná přímo ve škole vaří nejen dětem, ale i místním seniorům.

Vážení rodiče,

na základě nařízení MŠMT ze dne 26. února 2021 https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUNSGM

bude od 1. 3. 2021 - do 21. 3. 2021 ZŠ a MŠ uzavřena

ZŠ bude žákům poskytovat vzdělávání distančním způsobem (rozvrh bude zaznamenán v kalendáři Microsoft Teams).

MŠ bude dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné, poskytovat vzdělávání distančním způsobem (výukový materiál možno vyzvednout ve vestibulu školy v pondělí dne 1.3. v 10.00 hodin).

 

Ošetřovné – informace: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

 

ŠKOLNÍ JÍDELNA:

provoz přerušen pouze v době jarních prázdnin 8.3. – 12.3.2021.

Kromě jarních prázdnin vaříme od 1.3.:

· pro cizí strávníky

· pro zaměstnance

· pro děti MŠ i žáky ZŠ – přihlaste si oběd nejdéle 1 den předem.

Při vyzvedávání obědů do jídlonosičů je jídlo možné vydat jen osobě, které nebyla nařízena karanténa. Jídlo se dává pouze do čistých a označených jídlonosičů.

Výdej jídla se provádí (stejně jako cizím strávníkům) formou bezkontaktního výdeje ve vestibulu školy, v době od 10.45 – 11.30 hodin. Vestibul je pravidelně desinfikován (podlaha, stůl, kliky). Dodržujte nařízená hygienická opatření.

 

Mgr. Ilona Fryčová

ředitelka školy

Upozornění příchozím

Hlavní dveře budovy jsou stále zavřené – používejte příslušné zvonky
otevřena od 6:30 - 16.00 hod. - zvonek MŠ
ŠD od 6:30 - 8:00 hod. - zvonek ŠD – 1.tř.
ŠD od 11:40 - 15:30 hod. - zvonek ŠD – 1.tř.
Škola je otevřena od 7:40 do 8:00 hod. – příchod žáků do školy
Od 10:45 do 11:15 hod. výdej obědů cizím strávníkům - zvonek kuchyně
Elektroodpad, sběr papíru - použijte vrátka na zahradu
Ostatní příchozí (ohlášené návštěvy, konzultace, domluvená jednání s pedagogy, předčasné ukončení vyučování – lékař ap.), použijí příslušný zvonek.
ŽADÁME O RESPEKTOVÁNÍ DOBY UKONČENÍ VYUČOVACÍCH HODIN A ZÁSADY VYČKAT NA SVÉ DÍTĚ V PŘÍZEMÍ (NE PŘED UČEBNAMI).
ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ:
Zvýšenou pozornost nutno věnovat situacím, kdy se cizí osoby snaží vstoupit do školy společně s žáky nebo ohlášenými dospělými. Pokud k uvedené situaci dojde, je vždy žádoucí informovat o této skutečnosti kteréhokoliv zaměstnance školy.

Žádáme příchozí, aby v zájmu bezpečnosti dětí uvedená ustanovení respektovali a dodržovali.
Prohlášení o přístupnosti
Úvod
Základní škola
Mateřská škola
Školní jídelna
Ke stažení
Kontakty