ZŠ a MŠ Řepín

Základní škola a Mateřská škola Řepín

ZŠ a MŠ Řepín

Základní škola Řepín
Základní škola Řepín

Základní škola Řepín nabízí výuku 1. – 5. ročníku ve třech třídách. Samozřejmostí je školní družina.

Mateřská škola Řepín
Mateřská škola Řepín

Mateřská škola Řepín nabízí 2 plně vybavené místnosti pro zábavu, odpočinek a vzdělávání Vašich dětí.

Školní jídelna
Školní jídelna

Školní jídelna umístěná přímo ve škole vaří nejen dětem, ale i místním seniorům.

ZÁKLADNÍ  ŠKOLA  A  MATEŘSKÁ  ŠKOLA  ŘEPÍN

Hlavní 43, 277 33  Řepín    IČO: 710 06 630

 

Č. j.: ZŠ- ŘEP/31/2022/SŘ

 

 

ROZHODNUTÍ

 o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Řepín, jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 34, zákona č.561/2004 Sb., o  předškolním,  základním,  středním,  vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, rozhodla:

 

 

o přijetí do předškolního vzdělávání

v  Základní škole a Mateřské škole Řepín,

od školního roku 2022/2023 u dětí s těmito evidenčními čísly:

1/2022                        přijat/a                                   10/2022          přijat/a

2/2022                        přijat/a                                   11/2022          přijat/a

3/2022                        přijat/a                                   12/2022          přijat/a

4/2022                        přijat/a                                   13/2022          přijat/a

5/2022                        přijat/a                                   14/2022          přijat/a

7/2022                        přijat/a                                   15/2022          přijat/a

8/2022                        přijat/a                                   16/2022          přijat/a

9/2022                        přijat/a                                   17/2022          přijat/a

                                                                      

                                  

O d ů v o d n ě n í :

Vzhledem k tomu, že byly splněny zákonné požadavky stanovené § 34 školského zákona (zák. č. 561/2004 Sb., v platném znění), § 50 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, byla splněna stanovená kritéria v souladu s vyhláškou MŠMT č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů a zákonnými zástupci bylo požádáno  o  zápis dítěte k docházce do mateřské školy, rozhodla jsem o zařazení dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole.

                                              

V Řepíně dne 24. 5. 2022                                         

Mgr. Ilona Fryčová, ředitelka školy

 

Datum zveřejnění rozhodnutí: 25.5.2022

Upozornění příchozím

Hlavní dveře budovy jsou stále zavřené – používejte příslušné zvonky
otevřena od 6:30 - 16:30 hod. - zvonek MŠ
ŠD od 6:15 - 8:00 hod. - zvonek ŠD – 1.tř.
ŠD od 11:40 - 15:30 hod. - zvonek ŠD – 1.tř.
Škola je otevřena od 7:40 do 8:00 hod. – příchod žáků do školy
Od 10:45 do 11:15 hod. výdej obědů cizím strávníkům - zvonek kuchyně
Elektroodpad, sběr papíru - použijte vrátka na zahradu
Ostatní příchozí (ohlášené návštěvy, konzultace, domluvená jednání s pedagogy, předčasné ukončení vyučování – lékař ap.), použijí příslušný zvonek.
ŽADÁME O RESPEKTOVÁNÍ DOBY UKONČENÍ VYUČOVACÍCH HODIN A ZÁSADY VYČKAT NA SVÉ DÍTĚ V PŘÍZEMÍ (NE PŘED UČEBNAMI).
ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ:
Zvýšenou pozornost nutno věnovat situacím, kdy se cizí osoby snaží vstoupit do školy společně s žáky nebo ohlášenými dospělými. Pokud k uvedené situaci dojde, je vždy žádoucí informovat o této skutečnosti kteréhokoliv zaměstnance školy.

Žádáme příchozí, aby v zájmu bezpečnosti dětí uvedená ustanovení respektovali a dodržovali.
Prohlášení o přístupnosti
Úvod
Základní škola
Mateřská škola
Školní jídelna
Ke stažení
Kontakty